top of page

Tur til levende frilandsmuseum

Senior-aktiviteterne omkring Helsinge Kirke afsluttes med udflugt torsdag 25. maj med afgang kl. 12.30 fra Sognegården. Turen går til Oplevelsescenter Nyvang - det tidligere Andelslandsbyen Nyvang), der er et historisk oplevelsescenter på Nyvalg syd for Holbæk.

Det besøges årligt af over 60.000 gæster.

Det omkringliggende landskab er så vidt muligt søgt tilbageført til tiden omkring 1900. Kernen i anlægget er den gamle proprietærgård Nyvangsgaard på 44 hektar, hvis hovedbygning fra sidste halvdel af 1800-tallet fik sit nuværende udseende i 1911.


Stedet er et levende frilandsmuseum hvor andelsperioden fra 1870-1950 kan opleves gennem adskillige udstillinger og aktiviteter, eksempelvis findes et andelsmejeri med dampmaskine og smørkærne, et statshusmandssted med dyr og smedje, et savværk, et skomagerværksted, en brugsforening, en kirke, en redningsstation og andre erhverv fra den tid.


Centret åbnede i 1992 og er siden blevet udbygget kraftigt. Centerets formål er at formidle andelsbevægelsens centrale tidsepoke til interesserede. Oplevelsescenter Nyvang, der nu er en selvejende institution som drives af nogle få ansatte og mange frivillige, modtager offentlige midler til hjælp til den daglige drift, mens penge til nye anlæg skaffes fra forskellige sponsorer og fonde.


Centret ligger fire km fra Holbæk centrum.


Tilmelding til udflugten sker til Kirkekontoret: Telefon: 48 79 47 11. Mail: lch@km.dk Turen koster 150 kroner, der opkræves i bussen.


ERHVERV KULTUR
HELSINGE
HANDELSBY
FORENINGSLIV

bottom of page