top of page

Realskole køber ind til børnehave

Helsinge Realskole har sikret sig mulighed for etablering af ny børnehave - nærmest på ruinerne af Gribskov Kommunes tidligere Engerød Børnehave. Skolen har ikke haft svært ved at finde sælgeren. Det er nemlig selskaber, skolens leder, Jeppe Tobberup, helt eller delvist har ejet.

Tobberup købte grundene Ved Skoven 3 og Ved Skoven 7 for samlet 600.000 kroner via selskabet Jeppe Tobberup Holding ApS. Siden er det overdraget til Holdingselskabet af 4. august 2020 ApS, hvor der senest er handlet med anparter til restauratør Anders Buhl Kihljee, Tisvilde, som har eneejer.

Realskolen har betalt 2.000.000 kroner for grundene, hvor Tobberup oprindeligt fik afslag i Gribskov Kommune på udstykning af 24 boligenheder.

Realskolens køb omfatter også hele selskabet Engerødvej 43 ApS. Det blev også oprindeligt stiftet af Jeppe Tobberup, som også her over tid har overdraget anparterne til Anders Buhl Kihljee.


Engerødvej 43 ApS købte den tidligere børnehave ved Gribskov Kommune udbud af ejendommen for 2.425.000 kroner. Her blev udarbejdet lokalplan, der åbnede mulighed for 10-12 rækkehuse.


Den nye handel er sket ved køb af selskabet Engerødvej 43 ApS, så det ikke umiddelbart er gennemskueligt, hvad Helsinge Realskole har lagt på bordet til den del af handelerne.


Det samlede køb åbner mulighed for, at der kan etableres børnehave - som kan få naturislæt med grundene Ved Skolen 3+7.


Læs også: Engerød Børnehave genopstår


ERHVERV KULTUR
HELSINGE
HANDELSBY
FORENINGSLIV

bottom of page