top of page

Opbrud: Fra NG til Moderaterne

Opbruddet og partiskifter i Gribskov Byråd tog yderligere fart mandag, da to af Nytgribskovs fire byrådsmedlemmer annoncerede partiskiftet til Moderaterne, som de i fremtiden vil repræsentere i byrådet. Tidligere borgmester Anders Gerner Frost og Astrid Recinella bliver i NG.

Jeg har valgt at repræsentere Moderaterne lokalpolitisk, fordi jeg landspolitisk er Moderat og tror på, at vi sammen som samfund skal ændre vores velfærdsmodel. Det gør vi bedst ved at være i dialog og ikke mindst ved at anerkende at politik og nye løsninger skabes i dialog og i uenighed ved hjælp af samarbejde og kompromiser, udtaler Pernille Søndergaard..

Jeg får i Moderaterne et stærkt og ambitiøst politisk bagland på Christiansborg, der giver mig mulighed for at sætte fokus på den lokalpolitiske dagsorden i Gribskov, både hvad angår de udfordringer vi står med og den udvikling vi som kommune har brug for, tilføjer Pernille Kromann Sams.

Pernille Kromann Sams og Pernille Søndergaard har siddet i byrådet siden henholdsvis 2017 og 2018, men kommer nu til at repræsentere Moderaterne lokalt frem mod kommunalvalget i 2025.

Moderaterne ønsker at være repræsenteret i alle kommuner i hele Danmark, hvorfor det er en stor glæde, at vi allerede nu kan begynde arbejdet med den Moderate dagsorden lokalt i Gribskov Kommune, tilføjer de to partihoppere.


Moderaterne vil modernisere den offentlige sektor og gøre op med det tunge bureaukrati, som besværliggør meget af det arbejde, der pågår i kommunerne. Det kan ikke ske fra Christiansborg alene. Tværtimod er det Moderaternes ønske at frisætte kommunerne, så den enkelte borger for mere handlekraft, frihed og værdighed.

Jeg vil arbejde for at Gribskov Kommune bliver en kommune der bliver kendt og anerkendt for et samarbejdende byråd og ikke mindst for at vi sammen med og i tæt dialog med vores borgere finder løsninger på tværs - også på tværs af politiske partier, udtaler Pernille Søndergaard.

Mit fokus vil frem mod kommunalvalget fortsat være velfærdsområdet og i særdeleshed frisættelsen heraf. Vi skal væk fra den tunge bureaukrati og hen mod lettere arbejdsgange med medarbejdernes kompetencer - og borgernes ønsker i fokus betoner Kromann Sams.


Læs også: Løkke: Næste skridt i udvikling

ERHVERV KULTUR
HELSINGE
HANDELSBY
FORENINGSLIV

bottom of page