top of page

Nyt kor i Ramløse Kirke

Trods et allerede rigt musik- og korliv i Ramløse Sogn, tilbydes nu endnu en mulighed for både de sangglade og de seriøse. Kirkesanger Sten Sejr har i samarbejde med kolleger og menighedsråd valgt at genstarte en tidligere tradition for blandet kor med fokus på lette klassiske værker samt flere andre genrer.

Faktisk er planen at koret skal rumme et meget alsidigt repertoire, der ud over lette klassiske stykker også vil omfatte salmer, højskolesange, viser, pop, jazz og evergreens - både i form af flerstemmig sang samt unisone fællessange.

Sten Sejr har erfaring fra tidligere kor med netop den type blandet repertoire og vil selv akkompagnere på flygel. Men naturligvis skal der også synges a capella.


Så vidt muligt er det også en del af konceptet, at koret medvirker ved to gudstjenester årligt, som det nuværende gospelkor med organist Niels Ørts Ottosen samt gerne en koncert i Sognelængen.

Der er åben deltagelse i koret for alle uanset baggrund, erfaring og alder, da det er tænkt som et tilbud til enhver og repertoiret netop tilgodeser 'det hele'. Den faste prøvedag vil være mandag kl. 19.00-2100. Der synges både med og uden noder .

Alle, der har lyst, kan komme til en introduktionsprøve mandag 17 . april kl. 19 .00 i Sognelængen.

ERHVERV KULTUR
HELSINGE
HANDELSBY
FORENINGSLIV

bottom of page