top of page

NAG-boliger op i borgermøde

Boligprojektet på NAG-området, Vestergade 10-14 i Helsinge, hvor op til 116 boliger er sat i spil, præsenteres mandag 20. marts kl. 18.30–20.00 på borgermøde i Kantinen på Rådhuset i Helsinge. Dermed sætter byrådets planudvalg lokalplanproces i gang.

Planskitserne, der tidligere har været fremlagt, er udarbejdet af Mangor og Nagel.


Ejendommen rummer i dag Nordsjællands Andels Grovvareforening, der har givet en privat bygherre, Raundahl og Moesby A/S, Åbyhøj, fuldmagt til at søges plangrundlag gdokendt i Gribskov Kommune.


Den private aktør ønsker at opføre etageboliger i fire og fem etager med tilhørende opholdsarealer, parkering.

Gribskov Kommune inviterer derfor naboer og andre interesserede i Helsinge til orientering om projektoplægget og lokalplanprocessen.

På mødet vil bygherren præsentere projektet med etageboliger på Vestergade 10-14 i Helsinge, og det vil være muligt at stille spørgsmål til projektet. Desuden vil Gribskov Kommune orientere om planprocessen.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i borgermødet.

ERHVERV KULTUR
HELSINGE
HANDELSBY
FORENINGSLIV

bottom of page