top of page

LAG-bestyrelse fordeler 13 millioner

LAG Gribskov-Halsnæs, der afløser det tidligere LAG Halsnæs-Gribskov, er inde i ny fem-års periode, og den har valgt bestyrelse på den årlige generalforsamling på Holte-Hus Efterskole i Smidstrup. Den har 13 millioner kroner til rådighed i 2023-24 til lokale projekter.

På generalforsamlingen var halvdelen af bestyrelsens medlemmer på valg, og efter kampvalg ser den nye bestyrelse nu således ud:


Peter Plant, Halsnæs, formand, Rikke Njust, Gribskov, Rune Hansen, Halsnæs, Klaus Birk Jensen, Halsnæs, Jesper Behrensdorff, Gribskov, Louise Aggebo, Gribskov, Tarja Knudsen, Halsnæs, Leif Jakobsen, Gribskov, Børge Sørensen, Gribskov, Jørgen Petersen, Gribskov, samt Kim Rockhill, der er udpeget af Region Hovedstaden, Timo Jattu, udpeget. af Halsnæs Kommune, og Arne Würgler, udpeget af Gribskov Kommune.


Foreningen vil i perioden 2023-24 uddele mere end 13 mio. kr.oner til lokale projekter drevet af virksomheder og foreninger. En særlig pulje er øremærket til fiskerirelaterede projekter i Gribskov.


Pengene kommer fra EUs Landdistriktsprogram og fra Den Nationale FLAG-ordning for fiskeriområder. LAG-midlerne suppleres med midler fra andre kilder, så den samlede værdi af de støttede projekter bliver langt højere.


Lokale foreninger og virksomheder med idéer til grønne projekter kan læse mere om LAG Gribskov-Halsnæs på www.lag-gribskov-halsnaes.dk


Alle er også altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem eller foreningens landdistriktskoordinator, Stine Bardeleben Helles, hvis der er ønske om at vende en idé.

ERHVERV KULTUR
HELSINGE
HANDELSBY
FORENINGSLIV

bottom of page