top of page

Kræver stop for ulovligt byggeri

Gribskov Kommune har for nylig resolut krævet, at Helsinge Realskole stopper med byggeri på Engerødvej 43, hvor skolen har overtaget bygningerne - for at etablere daginstitution. Byggeriet er ulovligt igangsat, idet det ikke er lovligt at igangsætte det uden byggetilladelse.

Kommunen henviser til, at administrationen er blevet opmærksom på, at Helsinge Realskole har offentliggjort, at der arbejdes med at indrette bygningerne på Engerødvej 43 til daginstitution.


'Det er ikke lovligt at igangsætte byggeri, som vil kræve byggetilladelse og skolen kan derfor forvente, at kommunen vil tage skridt til at lovliggøre forholdene på ejendommen – såfremt der virkelig er påbegyndt indretning af daginstitution på ejendommen', fremgår det af mail til skoleleder Jeppe Tobberup.

Kommunen henviser desuden til, at Jeppe Tobberup oprindeligt selv har købt ejendommen af kommunen alene med mulighed for opførelse af boliger på ejendommen.

Kommuneplanrammen for området fastlægger anvendelsen af Engerødvej 43 til boliger. Vi har jo i længere tid har haft dialog om,at (gen)vedtage en lokalplan, der nærmere beskriver byggeretten for boliger, påpeger Gribskov Kommune i skrivelsen til Jeppe Tobberup.


Den fremgår af den aktindsigt, redaktionen har modtaget. Af den fremgår ikke, at Jeppe Tobberup har reageret på kommunens skrivelse.


Tidligere artikler:

Kræver stop for ulovligt byggeri

Udelukker Engerød-børnehave

Realskole køber ind til børnehave

Engerød Børnehave skal genopstå

ERHVERV KULTUR
HELSINGE
HANDELSBY
FORENINGSLIV

bottom of page