top of page

Folkeskolen - også i lokalt fokus

Folkeskolen står tirsdag øverst på dagsordenen ved Statsministerens åbningstale i Folketinget - og også helt lokalt er der skelsættende beslutninger i vente i de første dage i oktober.

Gribskov Byråds medlemmer skal nemlig fastlægge forholdene omkring placering af de yngste klasser i Vejby-Tisvilde, hvor der efter byrådets budgetoplæg sker en flytning fra 1. august 2024 af 0.-5. årgang på Vejby Skole til Tisvilde.

Byrådet kan sætte sig selv under ekstra pres, hvis der vil være et flertal for at medvirke til at der godkendes yderligere 72 børnehavepladser i Engerødvej 43, hvor Helsinge Realskole vil udvide Bøgeskovgård Børnehave tilbud.

Der er bliver i givet fald den sammenhæng at byråeets aktivt med irker til, at der potentielt i fremtiden 'flyttes' hvad der svarer til én klasse fra folkeskolerne til privatskolen, idet vilkår for optagelse i den private børnehave også er, at børnene skrives ind i realskolen. Det kan dermed udhule folkeskolens elevgrundlag yderligere i Helsinge og distrikterne omkring.


Skolestrukturen er til afstemning med budgettet for 2024-27 tirsdag 10. oktober, mens spørgsmålet om mulighed for børnehave på Engerødvej reelt kan afklares i mødet onsdag 4. oktober ved behandlingen af lokalplanforslaget.

ERHVERV KULTUR
HELSINGE
HANDELSBY
FORENINGSLIV

bottom of page