top of page

Fødselstal rasler igen ned

Gribskov Kommunes skoler - og dagtilbud - kan komme til at savne større børnetal i adskillige år mere frem end ventet. De helt aktuelle fødselstal, opgjort efter ogne, viser igen et markant fald.

I det seneste år- fra tredje kvartal 2022 til og med andet kvartal i år - er der født 284 børn i kommunen, og faldet er særligt markant i de to første kvartaler af 2023. Se skemaet herunder fra Danmarks Statistik.


Ud over sognene er der markante ændringer. I Helsinge, der ellers er 'fødemaskinen', er fødselstallet faldet til 24 samlet i årets to første kvartaler.


Kigges på 'fokus-sognene', der er meldt ud omkring budgetoplæg for 2024 og frem, Esbønderup-Vllingerød, ser det positivt ud med i alt 31 i de fire seneste kvartaler. I Vejby-Tibirke er der tilsammen 27 nyfødte i samme periode.


Børnetallet påvirkes også af til og fraflytninger, og her er der et mindre plus.

(Tal fra Danmarks Statistik).

ERHVERV KULTUR
HELSINGE
HANDELSBY
FORENINGSLIV

bottom of page