top of page

Flot gave til Team Tvilling

Rågeleje Sommertorv er lørdag åbner til 34. sæson, og traditionen tro er det også sket med uddeling af donation til velgørende formål - i år til 'Team Tvilling'.

Hvert år giver Rågeleje Sommertorv et donation på 3.000 korner til et godt formål i Gribskov Kommune og i år er det besluttet, at årets donation skal gå til Team Tvilling.


Team Tvilling blev stiftet i 2014 og har til formål at udbrede sundhed og motion, samt forbedre/forstærke sanserne hos personer med handicap.


Vi er på nuværende tidspunkt hele ni afdelinger på landsplan med over 450 løbere og handiatleter. Gribskov kom på kortet som en af de første afdelinger.


- Vi er løbende i gang med at udvide konceptet til resten af Danmark, Norge, Dubai og Nordtyskland, så endnu flere mennesker kan få glæde af vores fællesskab.


Team Tvilling er et inklusionssportsprojekt, der sammensætter almindelige motionister med folk, der ikke selv kan løbe. Vores formål er at udbrede sundhed og motion, samt forbedre/forstærke sanserne hos personer med handicap.


Vi arbejder hele tiden for at forbedre livskvaliteten for både personer med og uden handikap ved at blande handikapidræt med almindelig idræt, fortæller Team Tvilling om arbejdet.

Det fællesskab, der opstår mellem vores handiatleter og frivillige, er helt unikt og har mange positivt afledte effekter:

Større livsglæde, at have noget at se frem til og mulighed for at sætte sig nogle mål.

Øget livskvalitet, at være en del af noget større, mærke fællesskabet og den friske luft.

Identitetsskabelse, mulighed for at komme ud af ”identiteten handicappet”, og blive set på som en ganske almindelig person/løber.


Sport er en god mulighed for at rykke fokus fra det ukendte til det kendte. Derfor oplever vi at 'frygten' for at sige eller gøre noget forkert, forsvinder når man blot er to venner der skal fra A til B, betoner Team Tvilling.


ERHVERV KULTUR
HELSINGE
HANDELSBY
FORENINGSLIV

bottom of page