top of page

Engerød: Lokalplan for boliger

Når Gribskov Byråd planudvalg tirsdag 16. maj samles, kan der blive fremlagt forslag til ny lokalplan for Engerødvej 43, Helsinge hvor den nye ejer, Helsinge Realskole, vil lave børnehave, mens kommunen vil afslutte det igangværende arbejde med en ny lokalplan.

Helsinge Realskole og kommunen arbejder i hver sit spor i sagen, idet skolen har meddelt, at arbejdet med at renovere bygningerne fortsætter - og at der ventes åbnet ny institution 1. september. Udgangspunktet for det er, set med skolens øjne, at der med lokalplanens aflysninger nu foreligger en situation, at det gamle grundlag er gældende.


Planudvalget skal stilling til fremlæggelse af lokalplanen, der fastlægger, at der kan opføres tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen, der tidligere har været anvendt til kommunal daginstitution.


Engerødvej 43 i Helsinge, blev indtil 2018 anvendt til kommunal daginstitution, men blev i 2019 solgt af kommunen Helsinge Realskoles øverste leder, Jeppe Tobberup, efter udbud, og , hvor det var købers intention at omdanne ejendommen til boligformål. Ejendommen har stået ubrugt siden 2018.


Lokalplanprocessen har været opholdt af, at lokalplanen, Gribskov Byråd vedtog i oktober 2020 for boliger på Engerødvej 43 i Helsinge med tilhørende kommuneplantillæg. Plangrundlaget blev vedtaget upåanket, men den tilhørende miljøscreeningsafgørelse blev påklaget


Kommuneplantillægget er efterfølgende blevet indarbejdet i Kommuneplan 2021-33, som blev vedtaget i juni 2021 upåanket og dermed gyldigt vedtaget. I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2021-33 blev Kommuneplan 2013-25 med tilhørende tillæg aflyst.


I december 2021 traf Planklagenævnet afgørelse om at ophæve kommunens miljøscreeningsafgørelse til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.


Gribskov Kommune orienterede ejer om nævnsafgørelsen i december 2021 og startede dialog med ejer om en revideret lokalplan til boligformål i januar 2022. Dialogen foregik i tæt samarbejde med Gribskov Forsyning da området er fælleskloakeret.


Dialogen med ejer om ny lokalplan er nu gået i stå. Ejerkredsen bag ejerselskabet er desuden for nyligt ændret, og ejerselskabet, der nu tilhører Helsinge Realskole, vil nu etablere privat daginstitution på ejendommen i stedet for boliger,

Da hovedparten af ejendommen i en lang årrække har været kommuneplanlagt til boligformål og af hensyn til naboområdet, som også forventer en omdannelse til boligformål som følge af lokalplanprocessen i 2020, anbefaler administrationen at lokalplanarbejdet for boliger fortsætter. Der forelægges derfor revideret lokalplanforslag til godkendelse til offentlig fremlæggelse.


Det indebærer, at der også sker enkelte ændringer, så der kan bygges op til ti boliger tæt lav-bebyggelse - idet et tidligere planlagt parcelhus droppes.

ERHVERV KULTUR
HELSINGE
HANDELSBY
FORENINGSLIV

bottom of page