top of page

Åbent hus hos Makerspace

Makerspace i Helsinge Bibliotek inviterer til åbent hus torsdag 20. juni kl. 18–20, Her bliver der lejlighed til at møde ’makere’ som er borgere med interesse for kreativitet og IT og som har taget kurser i vores teknologier og derfor nu, er en del af det fællesskab der er opbygget omkring makerspace.

Nogle har interesse for teknologi og innovation, for andre er det design og kunst der trækker.


Der er mange vinkler ind i hvorfor vores makerspace kan være interessant og hvorfor det kan være spændende at være med i det helt ny-opstartede fællesskab.


Der er åbent for foreninger, klubber, erhvervsliv og borgere, som har gode ideer til noget de vil udvikle.


Skal fodboldklubben lave deres egen T-shirt print - eller skal butikken lave en roll-up som kan bruges til reklame. Der er mange muligheder.


Deltagerne kan nørde med teknologi og programmering - og finde ud af hvordan det er muligt at benytte Makerspace.


Der er åbent hus hver anden måned i Helsinge Bibliotek.

ERHVERV KULTUR
HELSINGE
HANDELSBY
FORENINGSLIV

bottom of page